ApiDocumentation

From Hacathon

Jump to: navigation, search

Dogrennaeth Dechnegol API / API Technical Documentation

Isod mae linc i'r ddogfennaeth API ar PDF. Ymddiheurwn yn daer mai yn saesneg yn unig mae'r ddogfennaeth ar hyn o bryd. Cofiwch bod gorolwg o'r APIs hefyd i'w gael.

Below you will find a link to the API documentation PDF. We apologise that this is not yet available in welsh. Remember that there is a simple overview of the data available as well.

File:SCIFAPIDoc.pdf

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox