Gwybodaeth am y prosiect

From Hacathon

Jump to: navigation, search
Breeders.jpg

Mae data a gwefan Papurau Newydd Hanesyddol yn cael ei greu fel rhan o'r Project Papurau Newydd a Chylchgronau Hanesyddol a gychwynnodd yn 2009.

Cyllideb

Arianwyd prosiect digido £3 miliwn yn rannol gan £2 filiwn gan Gronfa Fuddsoddi Cyfalaf Strategol Llywodraeth Cymru (SCIF yn saesneg, gan roi enw mewnol answyddogol i'r prosiect). Daeth arian pellach i brosesu'r delweddau o'r Undeb Ewropeaidd o Gronfa Ddatblygu Rhanbarthol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru fel rhan o Brosiect DigiDo.

Amcanion

Mae Prosiect Papurau Newydd a Chylchgronau Hanesyddol yn gweithio i ddigido 2 filiwn o dudalenni o bapurau newydd a chyfnodolion o'r 19fed a 20fed ganrif. Bydd y prosiect yn rhoi cyfleuon newydd i bob math o gynulleidfaeoedd i ymchwilio a defnyddio'r cofnod gwych yma o wybodaeth arlein - heb dalu. Mae'r wefan yn lawnsio ym mis Mawrth 2013 gyda phapurau newydd i gychwyn, a bydd yn caniatau unrhywun â diddordeb yn hanes a phobl Cymru i ymchwilio'r casgliadau. Hwn fydd y corff mwyaf o destun chwiladwy yn ymwneud â Chymru a bydd yn cyfrannu'n sylweddol tuag at weledigaeth uchelgeisiol y Llyfrgell Genedlaethol i ddigido'r cyfan o gof print Cymru. Bydd cynulleidfaoedd ar draws y Byd yn gallu chwilio am eiriau, ymadroddion a dyddiadau a darganfod perlau o wybodaeth y byddant fel arall yn gudd rhwng cloriau trymion yn y Llyfrgell Genedlaethol.

Cynnwys

Liptonsteas.jpg

Mae'r prosiect wedi digido bron y cyfan o ddaliadu papur y Llyfrgell Genedlaethol o bapurau newydd a chyfnodolion sydd allan o hawlfraint. Mae hyd at 500 o deitlau yn gyffredinol i gyd wedi eu cyhoeddi yng Nghymru hyd at 1911 ac yn trafod pob rhan o'r wlad. Rhan o'r casgliad papurau newydd yn unig fydd ar gael i'r Hacathon a bydd rhestr o'r teitlau fydd ar gael yn ymddangos yma.

The project has digitised almost all of the National Library’s paper holdings of out-of-copyright newspapers and periodicals, generally those published in Wales up to 1911 and comprising up to 500 different titles covering all corners of Wales. The Hacathon specifically involves a subset of the newspaper data. The list of titles included in the Hacathon data will be available here.

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox