Gwybodaeth am y wefan beta

From Hacathon

Jump to: navigation, search

Ar hyn o bryd saesneg yn unig yw iaith rhyngwyneb y wefan. Bydd y gwaith o gyfeithu yn digwydd unwaith mae'r gwaith datblygu'n dod i ben a mae'r ffwythiannau wedi eu setlo.

Contents

Cyflwyniad

Y wefan fydd prif gynnyrch y prosiect, yn rhoi mynediad i bori a chwilio'r casgliad papurau newydd. Mae'n cael ei ddatblygu ar hyn o bryd, a bydd rhai ffwythiannau heb eu gorffen erbyn yr Hacathon. Cofrestwyr i'r hacathon fydd y pobl cynta tu allan i'r Llyfrgell i gael mynediad i'r wefan a'i gynnwys. Gellid gweld enghreifftiau o gynnwys papurau newydd fan hyn.

Tudalen Flaen

Tudalen flaen y wefan

O'r dudalen flaen, gellid dewis chwilio neu bori y casgliad.

Chwilio

Enghraifft o chwilio

Canlyniadau Chwilio

Enghraifft o ganlyniadau chwilio

Darllen tudalen

Tudalen o'r Merthyr Times

Darllen erthygl

Erthygl o'r Merthyr Times

Gwybodaeth am teitl

Gwybodaeth am Y Gwladgarwr

Pori Rhifynnau

Rhifynnau "Potter's Electric News"

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox