Syniadau - Ideas

From Hacathon

(Redirected from SyniadauIdeas)
Jump to: navigation, search
Lifebuoysoap.jpg

Cofrestrwch a chyfrannwch! Nid oes rhaid eich bod am ddod i'r digwyddiad i'n helpu gyda syniadau da a mewnbwn.

Gallwch gyfrannu yn gymraeg neu saesneg (neu'r ddau!).

Register and contribute! You don't have to be attending the event to help us with good ideas and input.

You can contribute in english or welsh (or both!)

Contents

Ransom note generator

example ransom note

idea

technical input

notes

Barddoniaeth / Poetry

syniad / idea

technegol / tech

Word time-frequency graph

idea

technical input

notes

Crysau-T / Posteri

syniad

mewnbwn technegol

On this date / In this place

idea

technical input

notes

Instead of restricting search to location, why not find all articles for this date, and draw on a map with thumbnails allowing you to see what was happening across wales on this day...

Historical Medicine / QuackFinder

idea

technical input

notes

Another one just for fun!

Porwr amgen

syniad

mewnbwn technegol

nodiadau

dim

Song Lyric/Theme generator

idea

technical input

Story idea generator / Random Oddity Generator

Childsqueereye.jpeg

Mapiwr llongddrylliadau / Shipwreck mapper

Cwestiwn y dydd

Dyma gwestiwn Picture1.png

A dyma ateb Picture2.png

Gem John Jones

Gem John Jones er enghraifft - rhoi eich iawn enw i mewn i beiriant fydd yn pigo erthygl am John Jones allan ar hap (mae dros 15,000 ar gael hyd yma.) Bydd y peiriant yn cyfnewid eich enw chi am yr hyn oedd John yn ei wneud yn yr erthygl.

Safbwyntiau o bwys

Henwlad.png

Ailgyhoeddi cerddi'r Barri

Ygonglgymreig.jpeg

Daergyfeirio Otomatig / Auto-georeference

syniad / idea

  • corpws wedi ei dagio yn y Bywgraffiadur. Er enghraifft [html][xml]

technegol / technical

just am LOLs

Winesniffing.jpeg

Helper application integration

syniad / idea

tech

Personal tools
Namespaces
Variants
Actions
Navigation
Toolbox